Vad för klädjätte rasar på börsen alldeles oväntat? Och hur har konsumenternas beteende ändrats när det kommer till att shoppa kläder?

 

Kan modet verkligen vara hållbart? Det är en fråga som vi ställde oss i ett tidigare skrivet inlägg. Där beskrevs fördelarna med att handla second hand och en förklaring till vad slow fashion är gavs. Det är nämligen så att på de tio första åren av 2000-talet ökade klädkonsumtionen i Sverige med närmare 50 procent och det visar sig att varje person köper i snitt 80 nya plagg per år.

 

E-handeln växer – kläder köps online

 

Samtidigt så växer e-handeln enormt varje år. I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur många tror att fler butiksstängningar kommer ske under de kommande åren:

 

Andreas Svensson, e-handelsexpert på handelns analysfirma HUI research, tror att fler butiksstängningar är att vänta – inte bara för H&M utan i klädbranschen som helhet. Tillväxten för fysiska butiker inom kläder och skor pekar nedåt och tillväxten sker online, konstaterar han – Svenska Dagbladet

 

H&M rasar på börsen – stänger butiker som följd

 

 

Nu rasar också H&M på börsen. I en artikel i Dagens Industri går det att läsa om hur klädkoncernen presenterar ett försäljningsresultat som ligger långt under förväntningarna och att man härmed kommer stänga fysiska butiker till följd av detta. Klädjätten H&M har under 2017 haft ett riktigt trögt tillväxtår och takten på tillväxten låg under de första nio månaderna på året på en historiskt låg nivå. Året avslutas även på sämsta sätt med en minskning på 2 procent, detta går att jämföras med försäljningstillväxten på 9 procent samma kvartal förra året. Nu meddelar man alltså att flera butiker kommer att stängas, detta för att kunna möta kundernas förändrade beteende, som ju handlar om att de shoppar alltmer online. Samtidigt vill man nu snabba på arbetet med att få fysiska och digitala butiker att samverka och komplettera varandra. Det är med andra ord ingen drömsituation för H&M och inte heller för butikernas anställda eller de som har aktier i bolaget. Få hade nog kunnat tro att klädjätten skulle kunna gå med så mycket i förlust.